İSTANBUL ÇATALCA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3 Nesil Okuyor Yarışma Detayları

Ekibini Kur , Büyük Ödülü Kazan. Yarışma 25-26 Mayıs
3 Nesil Okuyor Yarışma Detayları

T.C.

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAOKULLAR ARASI

3 NESİL OKUYOR KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Bu şartname Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Nesil Okuyor Kitap Okuma Yarışması'nın amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar

 

AMAÇ:

.Öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

.Kitap okumayı sevdirmek

.Öğrencilerimizin ve velilerin kelime dağarcıklarını zenginleştirmek.

.Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştirmek.

.Öğrencilerimizin ve velilerin okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak.

.Öğrencilerin ve velilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak.

 

HEDEF:

   2020-2021 Eğitim öğretim yılı 2.kanaat dönemi için ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz ile birlikte velilerimiz için seçilen kitaplardan, değerlendirme komisyonu tarafından dereceye giren öğrenci ve velilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin Toplum Hizmeti başlıklı 12. Maddesinin(e) bendinde yer alan "Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak" hükmü.

 

KAPSAM:

 

Bu şartname Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "3 Nesil Okuyor Kitap Okuma" yarışmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar

 

HEDEF KİTLE:

 

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ortaokul öğrencileri ile velilerini içine alır.

 

SINAV KATILIM ŞARTLARI:

 

. Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokulların öğrencisi ve velisi olmak.

.Komisyon tarafından belirlenen kitabı takımca okumuş olmak.

30/04/2021 Cuma gününe kadar okul idaresi tarafından belirlenen ekibin bilgilerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimine iletilmesi gerekmektedir.(Başvuru Belgesini doldurmuş olmak.) (DYS üzerinden Basın Halkla İlişkiler Birimine)

.Belirlenen kitap aileler tarafından temin edilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın Duyurulması ilanı : 30/03/2021

Yarışma Başvuru Son gün        : 30/04/2021

Yarı Final Tarihi                          :21/05/2021 Saat 11.00

Final Tarihi                                  :26/05/2021 Saat 11.00

 

ÖDÜLLER

TAKIMLAR

ÖDÜL

1.Olan Ekip

Tam Altın

2.Olan Ekip

Yarım Altın

3.Olan Ekip

Çeyrek Altın

 

* Sınavda sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 3 takım dereceye girecektir.

* Yarışmada eşitlik olması halinde 5 yedek soru sorulacaktır. Her sorulan yedek soru sonunda eşitliğin bozulması halinde yarışma sonlandırılacaktır.

*5 yedek sorunun sonunda eşitlik olması halinde yaş ortalaması büyük olan tercih edilecektir.

 

 

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

·         Yarışma yarı final ve final aşamaları olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

·         Yarı final turunda yarışacak olan okulların takımları şartnamenin içinde belirtilmiştir.

·         Yarı finalde ilk iki sırayı alan takımlar final turunda yarışmaya hak kazanacaklardır.

·         Yarı final turlarının nerede yapılacağı daha sonra bildirilecektir.

·         Yarı final turunda yarışacak yarışmacılar okullar tarafından yapılacak eleme ile belirlenecektir, bu aşamada eleme ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden okullar sorumludur. İlçe komisyonu herhangi bir soru hazırlama sürecinde olmayacaktır.

 

 

 

 

·         Final turu yarı finalde her gruptan çıkan 2, toplamda 8 takımdan oluşmak üzere ilçemiz Arif Nihat Asya MTAL konferans salonunda halka açık bir şekilde yapılacaktır.

·         Yarışmaya katılacak öğrenciler okulun herhangi bir sınıf seviyesinden olabilir.

·         Yarışma takımlarında öğrencinin anne ve babasından biri olmak zorundadır.

·         3. Yarışmacı ise dede, nine veya 45 yaş üstü amca, hala, teyze, dayı olmak zorundadır.

·         Yukarıda yer alan şartları taşımayanlar yarışmaya katılamazlar.

·         Yarışma sırasında şu belgeler istenecektir:

·         1. Öğrenciye ait fotoğraflı öğrenci belgesi

·         2. Akrabalık bağını gösteren nüfus kayıt örneği ( e- devletten ya da nüfus müdürlüğünden alınabilir)

·         3. Yarışmaya katılacak olan diğer ebeveynlerin kimlik fotokopileri

·         Yarışmanın soruları "Mavisel Yener'in Piri Reis ve Göbeklitepe'deki Sır ve Gülten Dayıoğlu'nun Işın Çağı Çocukları" kitaplarından hazırlanacaktır.

·         Soruların cevapları eksiksiz ve tam olmalıdır. Harf hatası olan ve eksik yazılan cevaplar doğru kabul edilmeyecektir.

·         Belirlenen kitapların tamamının okunması gerekmektedir.

·         Yarı final yazılı sınav formatında, final bilgi yarışması formatında olacaktır.

·         Yarı final ve finalde iki kitaptan da sorumlu olunacaktır.

. Yarı final ve final yarışmaları; 20 asıl 5 yedek sorudan oluşmaktadır. Her sorunun cevaplama süresi maksimum 60 saniyedir.

.Öğrenciler ve velilere ekli listede belirtilen sınıf seviyesindeki kitapların tamamından soru sorulacaktır.

.Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okuma, kavrama ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Komisyon tarafından hazırlanacaktır.

·         Yarışma sorularına itiraz yarışma sırasında jüri üyelerine yazılı olarak ilgili okulun önceden bize bildirilen sorumlu öğretmeni tarafından bildirilecektir. İnceleme komisyon üyeleri tarafından karara bağlanacaktır.

 

                                                                                                T.C.

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİSELER ARASI

3 NESİL OKUYOR KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Bu şartname Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Nesil Okuyor Kitap Okuma Yarışması'nın amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar

 

AMAÇ:

.Öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

.Kitap okumayı sevdirmek

.Öğrencilerimizin ve velilerin kelime dağarcıklarını zenginleştirmek.

.Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştirmek.

.Öğrencilerimizin ve velilerin okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak.

.Öğrencilerin ve velilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak.

 

HEDEF:

   2020-2021 Eğitim öğretim yılı 2.kanaat dönemi için 9. 10. 11. Ve 12. sınıf sevilerindeki öğrencilerimiz ile birlikte velilerimiz için seçilen kitaplardan, değerlendirme komisyonu tarafından dereceye giren öğrenci ve velilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin Toplum Hizmeti başlıklı 12. Maddesinin(e) bendinde yer alan "Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak" hükmü.

 

KAPSAM:

Bu şartname Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "3 Nesil Okuyor Kitap Okuma" yarışmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar

 

HEDEF KİTLE:

 

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel liselerde 9. 10. 11. Ve 12.  Sınıf öğrencileri ile velilerini içine alır.

 

SINAV KATILIM ŞARTLARI:

 

. Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerin öğrencisi ve velisi olmak.

.Komisyon tarafından belirlenen kitabı takım olarak okumuş olmak.

30/04/2021 Cuma gününe kadar okul idaresi tarafından belirlenen ekip bilgilerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimine iletilmesi gerekmektedir.(Başvuru Belgesini doldurmuş olmak.)  (DYS üzerinden Basın Halkla İlişkiler Birimine)

.Belirlenen kitap aileler tarafından temin edilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın Duyurulması ilanı : 30/03/2021

Yarışma Başvuru Son gün        : 30/04/2021

Yarı Final Tarihi                          :20/05/2021 Saat 11.00

Final Tarihi                                  :25/05/2021 Saat 11.00

 

ÖDÜLLER

TAKIMLAR

ÖDÜL

1.Olan Ekip

Tam Altın

2.Olan Ekip

Yarım Altın

3.Olan Ekip

Çeyrek Altın

 

* Sınavda sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 3 takım dereceye girecektir.

* Yarışmada eşitlik olması halinde 5 yedek soru sorulacaktır. Her sorulan yedek soru sonunda eşitliğin bozulması halinde yarışma sonlandırılacaktır.

*5 yedek sorunun sonunda eşitlik olması halinde yaş ortalaması büyük olan tercih edilecektir.

 

 

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

·         Yarışma yarı final ve final aşamaları olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

·         Yarı final turunda yarışacak olan okulların takımları şartnamenin içinde belirtilmiştir.

·         Yarı finalde ilk iki sıraya giren takımlar final turunda yarışmaya hak kazanacaklardır.

·         Yarı final turlarının nerede yapılacağı daha sonra bildirilecektir.

·         Yarı final turunda yarışacak yarışmacılar okullar tarafından yapılacak eleme ile belirlenecektir, bu aşamada eleme ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden okullar sorumludur. İlçe komisyonu herhangi bir soru hazırlama sürecinde olmayacaktır.

·         Final turu yarı finalde her gruptan çıkan 2, toplamda 4 takımdan oluşmak üzere ilçemiz Arif Nihat Asya MTAL konferans salonunda halka açık bir şekilde yapılacaktır.

·         Yarışmaya katılacak öğrenciler okulun herhangi bir sınıf seviyesinden olabilir.

·         Yarışma takımında öğrencinin anne ve babasından biri olmak zorundadır.

·         3. Yarışmacı ise dede, nine veya 45 yaş üstü amca, hala, teyze, dayı olmak zorundadır.

·         Yukarıda yer alan şartları taşımayanlar yarışmaya katılamazlar.

·         Yarışma sırasında şu belgeler istenecektir:

·         1. Öğrenciye ait fotoğraflı öğrenci belgesi

·         2. Akrabalık bağını gösteren nüfus kayıt örneği ( e- devletten ya da nüfus müdürlüğünden alınabilir)

·         3. Yarışmaya katılacak olan diğer ebeveynlerin kimlik fotokopileri

·      Yarışmanın soruları Timaş Genç Yayınları; Sharon M. Draper ' in "İçimdeki Müzik" ve İnkılap Kitabevi Yayınları; Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" adlı kitaplarından hazırlanacaktır.

·      Soruların cevapları eksiksiz ve tam olmalıdır. Harf hatası olan ve eksik yazılan cevaplar doğru kabul edilmeyecektir.

·      Belirlenen kitapların tamamının okunması gerekmektedir.

·      Yarı final yazılı sınav formatında, final bilgi yarışması formatında olacaktır.

·      Yarı final ve finalde iki kitaptan da sorumlu olunacaktır.

·      . Yarı final ve final yarışmaları; 20 asıl 5 yedek sorudan oluşmaktadır. Her sorunun cevaplama süresi maksimum 60 saniyedir.

.Öğrenciler ve velilere ekli listede belirtilen sınıf seviyesindeki kitapların tamamından soru sorulacaktır.

.Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okuma, kavrama ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sorular komisyon tarafından hazırlanacaktır.

·         Yarışma sorularına itiraz yarışma sırasında jüri üyelerine yazılı olarak ilgili okulun önceden bize bildirilen sorumlu öğretmeni tarafından bildirilecektir. İnceleme komisyon üyeleri tarafından karara bağlanacaktır.

 

 

3 NESİL OKUYOR YARIŞMASI KOMİSYONU

1.Komisyon Başkanı               : Mesut GÜLPER             

2.Jüri                                        : Meltem ÖZTÜRK

3.Jüri                                        : Evrim BOZTEPE

4.Jüri                                        : Esra ŞAHMAN

5. Jüri                                       : Kadir KARATUZLA

6. Jüri                                       : Hakan ÖZSOY

7. Jüri                                       : İbrahim MUSLU

8. Jüri                                       : Eda GÜZELÇİÇEK

 

OKUL İDARELERİNCE YAPILACAK İŞLER:

-Yarışmayı tüm öğrenci ve velilerine duyurmak, katılımlarını sağlamak.

- Okul derecesi alan takımlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimine DYS (Basın Halkla İlişkiler Birimi) üzerinden bildirmek.

-Yarışmaya girecek öğrencilerin ve velilerinin başvuru belgesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek.

 

YARIŞMADA SORUMLU OLUNAN KİTAP BİLGİLERİ:

Kitap Adı                             : Acımak

Yazarı                                   : Reşat Nuri GÜNTEKİN

Yayınevi                               : İnkılap Kitabevi

Sayfa Sayısı                         : 160

 

Cumhuriyet Meydanı, Çatalca Hükümet Konağı, ÇATALCA/İSTANBUL - 0212 789 10 08

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.