İSTANBUL ÇATALCA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün Kantin Kiralama İhalesi

Çatalca İlçesi 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün kantin kiralama işlemleri 
75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün Kantin Kiralama İhalesi

Çatalca İlçesi 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün kantin kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince " Açık Artırma - Pazarlık Usulü " ile ihale edilecektir.

İHALE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


/meb_iys_dosyalar/2022_04/05103030_75.YIL_CUMHURYYET_YLKOKULU-YHALE_YLANI.pdf


 İHALE İLANI

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

                Çatalca İlçesi 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğünün kantin kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince " Açık Artırma - Pazarlık Usulü " ile ihale edilecektir.

1) İDARENİN

a) Adresi                                                      :  Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks No                              :  0212 789 1008 / Faks: 0212 789 2083

c) Elektronik posta adresi(varsa)            :  www.catalca 34@meb.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                :   Kantin Kiralama İşi

b) Bulunduğu  yer                :   75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu

c) İşin başlama tarihi          :   Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) Aylık muhammen bedeli :   1500 (Binbeşyüz)  TL

e) Öğrenci mevcudu             :   370   (Üçyüzyetmiş) 

f) Geçici Teminat                 :   400,00 TL  (Dörtyüz) TL

g) Adresi                              :   Kaleiçi Mah. Fetih Cad. Özaydın Sok. No:1, Çatalca/İstanbul

 h) Telefon                           :   (0212) 7896522

 

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer        :  Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati         :  14.04.2022  Perşembe -11:00

c) Tesis Bedeli             :  34.920,00 (Otuzdörtbindokuzyüzyirmi) TL

 

4) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

c) Başka bir kantin işletiyor olmamak,

d) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak

e) İhaleye gerçek kişiler İhaleye bizzat katılacaklardır. (Vekâlet ile ihaleye girilmez)

f) Şirketler, dernekler vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

      g) Sağlık açısından bir engeli olmamak.

      h) Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih 28199 sayılı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20.Maddesinde belirtilen "Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdir) aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır."

      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa "aslı idarece görülmüştür" tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması, veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir. Aksi takdirde istekliler ihaleye katılamazlar.

 5)  İHALE  KOMİSYONUNA  KAPALI  ZARF  İÇERİSİNDE  VERİLECEK  EVRAKLAR

 a) Çatalca Mal Müdürlüğünün  Ziraat Bankası Çatalca Şubesi nezdinde bulunan TR69000100013000 0010005064 İBAN No'lu Hesabınakiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek süretiyle tespit edilen (Aylık 1500,00 TL x 9 ay) 13.500,00 TL Yıllık Muhammen Bedelin en az % 3 'ü kadar  400,00 TL Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Nüfus Cüzdanının arkalı ve önlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Onaylı fotokopisi.

c) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu.

d)(Mesleki Yeterlilik Belgesi) Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih 28199 sayılı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20.Maddesi uygulanacaktır.

e) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınan sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi.

f) İkametgâh belgesi (Aslı)

g) Çatalca Mal Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi nezdinde bulunan TR69000100013000 0010005064 İBAN No'lu HesabınaİBAN No'lu Hesabına Şartname Bedeli olarak 150,00 TL Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont.

h) Kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin, yemekhane, açık alan, salon vb. işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belgeler (Aslı).

ı) İşletmenin, Elektrik, Doğalgaz, su gibi giderlerini kullandığı zamanlar da ödeyeceğine, her türlü güvenlik, bakım onarım gibi giderlerini karşılayacağına ve yapılacak bakım onarım dolayısıyla hiçbir hak iddia etmeyeceğine kirasını zamanında yatıracağına dair taahhütname.

j) Sosyal Güvelik Kurumu ve Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belgeler.

k)Taahhüt edilen işlemlerin aksatılmaması veya bu hususlardan dolayı doğacak her türlü cezayı (sözleşme fesih dâhil) kabul ediyorum. Taahhütname

  l) İhaleye girecek olduğu Okulun Servis taşımacılığını yapmadığına dair (ilgili okuldan alının yazı)

  m) İhale komisyon üyeleri ile herhangi bir yakınlığı olup olmadığına dair komisyona yazılmış yazı.

  n)Sabit Değer Tesis Masrafı olarak Demirbaş Tespit Komisyonun belirlediği miktarın 34.920,00 TL'nin (Otuzdörtbindokuzyüzyirmi) eski kantin müstecirine ödeneceğine dair Komisyona hitaplı taahhütname.

  o)Şartnamenin katılımcı tarafından son sayfasına okudum, anladım veya kabul ettim diyerek imzalaması ve    

      hazırlanan dosyanın içine konulması.

 

 

İŞ BU İHALE İLANI : 13.04.2022 Çarşamba Günü Saat 17:00'a kadarİl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://istanbul.meb.gov.tradresinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün http://catalca.meb.gov.tr adresinde, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okulun ilan panosunda ve web sitesinde asılı kalacaktır.

 

 

 

 

 

ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kaleiçi Mahallesi, Münif Sevi Caddesi, Hükümet Konağı, Kat 2, Çatalca/İSTANBUL - 0212 789 10 08

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.