İSTANBUL ÇATALCA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FERHATPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

FERHATPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ
FERHATPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

ÇATALCA İLÇESİ ÇATALCA  FERHATPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU KİRALAMA YOLUYLA KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR.

 

Madde 1. İhale konusu iş; Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ferhatpaşa İmam Hatip Ortaokulu Kantini, 09.02.2012 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.maddesi hükümleri, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgeleri doğrultusunda; Kaymakamlık Makamının 16/11/2015 tarih ve 165.01/11732262 sayılı onayları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilmesi.

 

İHALE EDİLECEK KANTİNİN; 

 

BULUNDUĞU İLÇE

ÇATALCA

OKULUN ADI

Çatalca Ferhatpaşa İmam Hatip Ortaokulu  

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU

286   / Normal

KANTİN YERİ VE M2’Sİ

Okul Bahçesi -  15,75 m2

KANTİNİN DURUMU VE DEMİRBAŞI

Kullanılır durumda, raf ve satış vitrini 

İHALE ŞEKLİ

2886 sayılı devlet ihale kanunu 35d ve 51g maddelerine göre pazarlık usulü

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan TEKÇE’nin Çalışma Odası

İHALE TARİHİ VE SAATİ

23.11.2015     11:00

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

500,00 TL

 2.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: 

a)      T.C. vatandaşı olmak.

b)      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

c)      Başka bir kantin işletiyor olmamak

d)      Evli, 61 yaşından gün almamış, gerçek kişi olmak, bekar ise bakmakla yükümlü olduğu bireylerin olduğunu belgelemek.

e)      Sağlık yönünden sakıncalı olmamak.

f)        Yapacağı iş ile ilgili mesleki ve teknik eğitim diploması sertifikası, kurs bitirme, kalfalık,  ustalık veya iş yeri açma belgelerinden birine sahip olmak.

 3. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER: 
a)      Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (6 aydan eski olmamak),
b)
      Nüfus Kayıt Örneği (6 aydan eski olmamak),
c)
      Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),
d)
      Sağlık raporu,
e)
      Ustalık belgesi veya İşyeri Açma Belgesi.(Ancak katılımcılardan hiçbirisinin ustalık belgesi

       veya işyeri açma belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık  

       belgelerinden en az biri.
f)
       Başka bir kantin işletmediğine dair Kantinciler odasından alınacak belge,
g)   İhaleden Men Yasağının Bulunmaması.

h)      İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair Okul Müdürlüğünden  

       alınacak belge,
i)
      Geçici teminat dekontu.
j)
       Şartname,
k)
     Teklif mektubu,
l)      İhale üzerinde kaldığı zaman idarece hazırlanan sözleşmede yer alan “yüklenici bir yıl içerisinde kiralama işinden vazgeçtiği halde 9 aylık (bir yıllık kira bedeli) kira bedelinin tamamını ödeyeceğine dair taahhütname”.

 4. Yıllık tahmini kira bedelinin % 3’ üne tekabül eden 135,00-TL geçici teminatı Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi TR47 0001 0001 3009 5394 495001  İBANNo’luhesabınayatırılacaktır. 
5.
İhale şartname bedeli 100 TL. olup, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi TR47 0001 0001 3009 5394 495001  İBAN  No’ lu hesabına yatırılacak ve şartname teslim alınırken dekont İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
6. Kesin teminat bir (1) yıllık kira bedenilinin % 6’ sına tekabül eden miktardır.
7. Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak ÇATALCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 23.11.2015 tarihinde Saat: 11:00’a kadar belge karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8.
Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşme yapmadan önce Kantinciler Esnaf Odasına üyelik kaydını yaptıracak ve üyelik belgesinin bir örneğini ekleyecektir.
9. İhale üzerine kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) gün içinde kesin teminat ile işletme bedelinin ilk taksidini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.
10. Sözleşme her yıl yenilenecek, bu süre ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yılı geçmeyecektir.
11.İhaledenöncekantinyerigörülebilir.
12.26.10.2015 tarihinde İstanbul Kantinciler Odası Başkanlığı tarafından  görevlendirilen teknik personel tarafından yapılan kantin demirbaş tespiti ve demirbaş tesis bedeli belirlenmesi sonucunda; Kantin Binası III. Sınıf B Grubu 15,75 m2 (11.025 TL),Çelik davlumbaz Filtreli+kelebek motor 60/225 (2.800 TL.),Tost Makinesi 16 dilim (300 TL),Sosis Makinesi 35/55 (350 TL) ,Sandviç Isıtıcı 40/55 (400 TL) Musluğa Monte Su Isıtıcı (150 TL), Çelik Bisküvilik Raf 30/60/260 (2.500 TL),Çelik Mekanizmalı Naylon Branda 2,00/3,00 (800 TL),Oda Isıtıcı,Tek Rezistanslı 70 cm (100 TL) 18.425,00 TL’dir.Bu tutarın 7.400 TL’lik kısmı,taşınır demirbaşlara aittir.(Demirbaşların durumu göz önünde bulundurulduğunda %25 yıpranma payı  1.850,00 TL.)’dir. Kalan Toplam Bedel:16.575,00 TL. olup, eski müstecire yeni yüklenici tarafından ödenecektir

13. Yıllık işletme bedeli peşin veya dokuz (9) ayda eşit taksitlerle ödenir. Okulların yaz tatilinde olduğu (Haziran-Temmuz-Ağustos) aylarında kira ödenmez.

 

 

                                                                                                  İhale Komisyonu Başkanı

                                                                                                           İlhan TEKÇE

                                                                                              İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

 

Kaleiçi Mahallesi, Münif Sevi Caddesi, Hükümet Konağı, Kat 2, Çatalca/İSTANBUL - 0212 789 10 08

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.